Anita Bajdalska

subiektywny blog o tematyce SPA i nie tylko

Bądź na bieżąco i odwiedź
mój profil na Facebook
Anita Bajdalska na Facebook

Regulamin

Regulamin bloga

  1. Właściciel niniejszego bloga zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy bez podania przyczyny oraz do nieudzielania odpowiedzi na pytania.
  2. W szczególności nie będą publikowane komentarze, które: zawierają wulgaryzmy; obrażają Autora bloga, komentujących lub inne osoby fizyczne bądź prawne (strony trzecie); obrażają jakąkolwiek grupę zawodową, społeczną, etniczną, płciową lub wyznaniową; zawierają odnośniki do stron promujących treści faszystowskie, nazistowskie, komunistyczne, totalitarne, etc.; ingerujące w życie prywatne osób fizycznych, zwłaszcza niepublicznych.
  3. Komentarze mogą być anonimowe, ale powinny być podpisane: imieniem lub inicjałami bądź pseudonimem z konicznością podania adresu email, do wiadomości  wyłącznie Właściciela blogu.
  4. Niedopuszczalne jest podejmowanie w komentarzach działań ani też publikacji treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne niemoralnie, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub jakąkolwiek inną formę dyskryminacji.
  5. Komentujący publikuje na blogu komentarze oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  6. Użytkownicy bloga są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł: komentarz powinien być rzeczowy, pozbawiony argumentów ad personam; komentarz powinien być pisany poprawną polszczyzną; komentarz powinien być związany z tematyką postu; komentarz powinien być w miarę możliwości zwięzły, niezbyt długi i konkretny na zadany w związku z tematyką postu.
  7. Za treść komentarzy, przez Użytkowników, Właściciel bloga nie ponosi odpowiedzialności.
  8. Użytkownik zamieszczający post (wpis, komentarz) na blogu, ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane za pomocą swojego loginu (nicka + adresu e-mail) treści i jednocześnie akceptuje przejęcie na siebie wszelkich ewentualnych roszczeń sądowych do Właściciela bloga oraz skutków takich roszczeń, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek roszczeń stron trzecich, w tym osób fizycznych lub podmiotów prawnych, wynikłych z zamieszczenia przez Użytkownika postu (wpisu, komentarza), odnośnika lub innej treści na blogu.
  9. Właściciel bloga zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili, bez wcześniejszego uprzedzenia., oraz bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu jego publikacji.